Láng István

4. vonósnégyes – ősbemutató

vonószenekari változat

Concerto Budapest

Vezényel: Rácz Zoltán

Láng István 40 év múltán tért vissza a vonósnégyes-komponáláshoz: első három kvartettje 1961-ben, 1966-ban és 1978-ban keletkezett; az új művet 2018 szeptembere és 2019 februárja közé datálja a zeneszerző. Manapság divattá vált, hogy ambiciózus vonószenekarok is műsorra tűzik a klasszikus kvartett-repertoár egy-egy darabját. A zeneszerzői előírás szerint a 3. tétel a zenekari változatban is csak vonósnégyes előadásában hangozhat el. A hat tételben felvonultatott mozgásformák és karakterek gazdag változatosságát a kisszekund disszonanciák állandó jelenléte fogja egységbe. A nyitótétel egy mozgalmasabb és egy nyugodtabb anyag váltakozására épül. A szinte eszköztelen 2. tétel hosszan kitartott akkordjai fölött pizzicato mini-monológ bontakozik ki. A játékos 3. tétel összetett ritmikája szolisztikus előadást kíván. A 4. tétel akkordikus hanggörgetegei az ütemnek mindig más helyét hangsúlyozzák. A 5. tételben mintha a 2. tétel monológja fejlődne tovább zaklatott concitatóvá, a zárótétel pedig mintha a lassú akkordok és az illékony Presto szembeállításával utalna vissza a mű elejére.